SCHOOLDAYS IN ARTLIFE

Kommissar Hjuler

. 
De nye Rigspolitichefen
ColoriMii - The Museum of Instant Images
Cat.nr.2071 d.d.18.12.2011
stamps / writing
Der Schöne-Hjuler-Memorial-Fond
Kommissar Hjuler - Germany
 .
 --click picture to enlarge--